(τg)τεαm gαlατιc

    Share

    AnimeMKWii

    Posts : 1
    Join date : 2013-10-19

    (τg)τεαm gαlατιc

    Post by AnimeMKWii on Sat Oct 19, 2013 8:48 pm

    Clan and Tag: τεαm gαlατιc τg
    Primary Countries: United States of America
    Number of Players:10 (so Far)
    Clan Thread:http://mkboards.com/forums/index.php?topic=2308.0
    Skype Leader: anime.mkwii24
    What would be good for us:  Division 4-5


    Friend Codes:
    τg$れipe: 0603-6764-8266
    τg□λτση: 0433-9008-3207
    τg▼Frσsτ:  0003-7145-9547
    τg♪KηighT: 3480-7931-2503
    τg♪Aηιmε♪:1893-8911-9152
    τg□Boost: 4642 8468 1689
    τg♪

      Current date/time is Thu Apr 19, 2018 10:47 am